Usługi

Spółka komandytowa – czym się charakteryzuje?

Założenie własnej działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością wyboru formy prawnej, której będziemy podlegać. W puli rozważań znajduje się kilka typów spółek, a wśród nich możemy wyróżnić spółkę komandytową. Czy znajdzie zastosowanie w każdym przypadku?

Spółka komandytowa – co to?

Na podstawie przepisów prawa spółkę komandytową uznaje się za osobową spółkę handlową, która ma zarówno zdolność prawną, jak i zdolność do czynności prawnych. W praktyce wiąże się to z możliwością do nabywania prawa we własnym imieniu przez takową spółkę oraz zaciągania zobowiązań. Tym samym nie istnieją przeciwwskazania w świetle prawa, aby zatrudniała pracowników, udzielała pożyczki lub była pożyczkobiorcą czy nabywała nieruchomości. Od strony formalnej spółka komandytowa musi być utworzona przez minimum dwóch wspólników. Inną istotną kwestią jest rozkład odpowiedzialności pomiędzy nimi. Jeden komandytariusz powinien ponosić ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki, natomiast drugi z nich, określany komplementariuszem, jest tym, który odpowiada za zobowiązania spółki bez jakichkolwiek ograniczeń, czyli całym swoim majątkiem.

Spółka komandytowa a spółka z o.o.

W przypadku tych dwóch typów spółek główna różnica leży liczbie osób zakładających działalność. Minimum dwóch wspólników to wymaganie stawiane przed nami, gdy chcemy określić naszą działalność jako spółkę komandytową. Natomiast, jeżeli chcemy prowadzić działalność jednoosobową, będziemy mogli przyjąć formę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Ważnym zagadnieniem okazuje się także początkowy wkład, jaki wnoszą wspólnicy. Jej minimalna wysokość jest określona jedynie dla spółek z o.o. i wynosi 5000 zł, spółkom komandytowym nie wskazuje się dolnego progu.

Spółka komandytowa – jak ją założyć?

Spółkę komandytową możemy założyć na dwa sposoby. Jednym z nich jest skorzystanie z usług notariusza, natomiast drugi warto wykorzystać, jeżeli chcemy samodzielnie zarejestrować działalność. Tym rozwiązaniem jest dedykowany system S-24, który odznacza się szczególną wygodą i szybkością. Portal udostępnia użytkownikom gotowe wzory umów spółki, co dodatkowo usprawnia cały proces. w dokumentach powinniśmy zawrzeć takie informacje jak:

  • nazwie firmy;
  • siedzibie;
  • przedmiocie działalności;
  • czasie trwania spółki;
  • wysokość wkładów poszczególnych wspólników;
  • wielkość sumy komandytowej.

Zanim jednak zdecydujemy się na tę formę prawną, warto zasięgnąć rady prawnika, który pomoże nam określić korzyści i przeszkody, jakie płyną ze spółki komandytowej w naszym przypadku.

Wady i zalety – co warto wiedzieć?

Spółka komandytowa to specyficzna forma prawna, która nie sprawdzi się w przypadku każdej działalności gospodarczej. Odznacza się dużą swobodą w ustalaniu odpowiedzialności oraz wkładu poszczególnych wspólników. Ponadto bezproblemu zarejestrujemy ją online. Warto jednak zwrócić uwagę na konieczność podwójnego opodatkowania oraz prowadzenia pełnej księgowości, co może generować dodatkowe koszty.

Dodaj komentarz