Pieniądze

Czy alimenty są dochodem?

Wejście w życie programu 500+ sprawiło, że w wielu polskich rodzinach zaczęło dziać się lepiej. Wiele osób zadaje sobie jednak wiele pytań o kryteria jakie trzeba spełnić aby móc ubiegać się o to właśnie świadczenie. Wyjaśniamy najważniejsze kwestie.

Wielkość rodziny

Pytanie o to, kto może ubiegać się o państwową pomoc z programu 500 plus jest jednym z najczęściej zadawanych. Najczęstszym problemem jest tutaj określenie które z rodzin mają ku temu największe szanse i jak wpływ na decyzję o przyznaniu mają dochody które dana rodzina osiąga. Wyjaśnimy najpierw kwestię związaną z posiadaniem pociech. O 500 plus mogą starać się jedynie wybrani. Najważniejszym kryterium jest posiadanie przynajmniej dwójki dzieci. Wyjątkiem jest sytuacja kiedy dochód w rodzinie na osobę nie przekracza kwoty 800 zł wówczas z programu mogą skorzystać rodzice posiadający jedno dziecko. Kiedy natomiast w rodzinie znajduje się dziecko niepełnosprawne, kwota ta zwiększa się do 1200 zł. Stąd też jeżeli rodzina posiada co najmniej dwójkę dzieci, świadczenie przysługuje na każde z nich do ukończenia osiemnastego roku życia. Spełniając to kryterium nie możemy być jednak pewni, że pieniądze otrzymamy. Drugim o którym nie należy zapomnieć jest kryterium dochodowe. Pada więc pytanie – jakie dochody brane są pod uwagę i czy alimenty są dochodem w przypadku osób chcących ubiegać się o to świadczenie.

Źródła dochodu w 500 plus

Chcąc ubiegać się rządowe wsparcie trzeba spełnić oprócz kryterium liczby dzieci, rodzina musi wziąć pod uwagę jeszcze jedną a kwestię a mianowicie dochód. Pojawia się więc następne pytania – czy alimenty stanowią dochód i z jakich jeszcze innych źródeł jest on wyliczany? Dochodem osób chcących otrzymać 500 zł na dziecko wlicza się dochody uzyskiwane z następujących źródeł: umowa o pracę, umów cywilnoprawnych (umowa zlecenie, umowa o dzieło) a także z prowadzenia działalności gospodarczej. Dochodem są również alimenty otrzymywane od byłego partnera, zasiłek macierzyński i świadczenie rodzicielskie. Natomiast dochody osób otrzymujących zasiłek pielęgnacyjny, świadczenia rodzinne oraz z pomocy społecznej nie są dochodem w tym przypadku.

Dodaj komentarz