Dochody gospodarstw domowych znacząco wzrosły, głównie dzięki świadczeniu 500+. Przy statystycznej dwójce dzieci to dodatkowy tysiąc złotych miesięcznie, co jest kwotą niebagatelną. Zwłaszcza że pieniądze te możemy wydać, praktycznie, na co chcemy, choćby na spłatę raty kredytu.

Czy 500+ ma wpływ na zdolność kredytową?

Kwestia tego, czy świadczenie powinno być wliczane do dochodu rodziny, jest bardzo kontrowersyjna. Istnieją tacy, którzy twierdzą, że jest to świadczenie na dziecko i powinno być wydane na cele związane z jego wychowaniem i wykształceniem. Oponenci twierdzą, że nowe auto w rodzinie czy większe mieszkanie to inwestycje, które poprawiają sytuacje całej rodziny, a więc i dziecka. Faktem jest, że 500 jest dochodem stałym, otrzymywanym systematycznie i teoretycznie może być traktowane jako dodatkowy dochód.

Opinia banków a kredyt hipoteczny

Komisja Nadzoru Finansowego twierdzi, że świadczenie na dziecko to dochód rodziny i pozostawia bankom wolną wolę co do decydowania, czy wliczać to świadczenie do ogólnej kwoty dochodu, czy też nie. Banki decydują różnie, bo bardzo dużo zależy od rodzaju kredytu. Przy kredycie hipotecznym, to czy mamy i w jakiej kwocie to świadczenie, raczej nam nie pomoże. Owszem, jest to świadczenie regularne, ale tymczasowe, bo otrzymujemy je tylko do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Kredyt hipoteczny to zobowiązanie wieloletnie, zaciągane na 20, a nawet 30 lat, czyli okres dłuższy niż ten, w którym nawet w optymistycznym wariancie będziemy otrzymywać świadczenie. Jedyna szansa to wykorzystać je na zgromadzenie wkładu własnego. Przy dwójce dzieci uda nam się uzbierać w ciągu roku kwotę 12 tysięcy, co może być pewnym początkiem dla gromadzenia kapitału.

Kredyty konsumpcyjne

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja, gdy chcemy zaciągnąć kredyt gotówkowy, przeznaczony na cele konsumpcyjne. To z reguły kredyty krótkoterminowe, większość banków chętnie wiec w swoich wyliczeniach przyjmuje świadczenie 500 jako dodatkowy dochód. Zdecydowanie najłatwiej będzie nam uzyskać pożyczkę w firmie parabnakowej. Instytucje pożyczkowe zwykle weryfikują dochody klientów na podstawie wpływów na konto bankowe. Nie ma dla nich żadnego znaczenia, z jakiego źródła pochodzą. W tym przypadku świadczenie może znacząco zwiększać zdolność kredytową.