Tlenek węgla, bezbarwny i bezwonny gaz palny wchodzący w skład gazu świetlnego oraz gazów spalinowych, o właściwościach silnie toksycznych. Potocznie zwany czadem, jest powodem największej części zatruć gazowych na świecie. Kojarzony raczej z niesprawnymi, nieszczelnymi piecykami i instalacjami grzewczymi, bywa również śmiertelnym zagrożeniem w pomieszczeniu wypełnionym spalinami. W zamkniętym garażu, przy pracującym silniku samochodowym już po 10 minutach może dojść do utraty przytomności.

Działanie tlenku węgla na organizm polega na trwałym wiązaniu się jego cząsteczek z hemoglobiną, czerwonym barwnikiem krwi, w wyniku czego traci ona zdolność przenoszenia tlenu z płuc do tkanek. Pomimo tego, że człowiek normalnie oddycha, następuje uduszenie. Pierwsze objawy zatrucia to uczucie oszołomienia, ma się wrażenie, że głowa staje się ciężka, mogą wystąpić nudności i wymioty. Częstotliwość oddechu oraz tętno stają się przyśpieszone, człowiek zaczyna odczuwać senność, następuje utrata przytomności. Znamienne dla zatruć tlenkiem węgla jest żywo czerwone zabarwienie skóry. Szybkość wystąpienia objawów oraz siła zatrucia zależy od stężenia objętościowego czadu w powietrzu, ale w jeszcze większym stopniu od czasu przebywania danej osoby w zatrutej atmosferze. Konsekwencją ostrych zatruć są przewlekłe powikłania zdrowotne, jak osłabienie pamięci, problemy ze snem, zaburzenie krążenia oraz inne. Niestety, bardzo często również zgon.

Pierwsza pomoc polega na natychmiastowym wyprowadzeniu bądź wyniesieniu zatrutego z pomieszczenia, w którym znajduje się gaz i zapewnienie mu dostępu świeżego powietrza. Należy wezwać pogotowie ratunkowe! Nawet w przypadku utraty przytomności, jeżeli osoba poszkodowana oddycha, spokojnie czekamy na przybycie lekarza, gdyż niewiele więcej możemy jej pomóc. Jeśli oddech ustał, wykonujemy sztuczne oddychanie metodą „usta-usta”. Osoby nieprzytomnej nie wolno w żadnym wypadku czymkolwiek poić, ponieważ z powodu braku odruchu połykania płyn może przedostać się do dróg oddechowych.

Pamiętajmy o przeprowadzaniu okresowych kontroli instalacji grzewczych w naszych domach, najlepiej przez wykwalifikowanych fachowców, nigdy też nie uruchamiajmy samochodu w zamkniętym garażu!